Direkt användbar utbildning för lyhört bemötande

Välkommen. Ditt intresse glädjer mig för just DU kan göra skillnad.
Taktil Massage - originalmetoden Taktipro används för att stärka lyhört bemötande med varsam beröring i den nära kontakten mellan människor.
Det taktila sinnet, känselsinnet, behöver aktivering för att vi ska må bra, vid bristande god beröring drabbas vi av hudhunger. Taktila originalmetoden används ofta vid sjukdom och skador som ex. funktionsnedsättning, stroke, demens. Våra utbildningar är en uppskattad kompetensutveckling. Genom att omsätta teori i praktisk träning är det värdefullt när du vill människan väl, oavsett arbetsuppgift och kulturell bakgrund. Metoden följer hudens dermatom och langerska linjer efter en bestämd struktur anpassad efter de taktila receptorerna. Resultatet kan mätas. Därför används metoden för studier och projekt.

UTBILDNING ANPASSAD FÖR ER

Utbildningen är uppdelad i flera steg för dina villkor och i din egen takt. Taktil GRUND, två dagar, ger kunskap att använda direkt. Allt som behövs ingår, instruktioner, litteratur och hudolja för övningarna. Vi har fått många efterföljare som tyvärr är mer eller mindre kompletta.
Nyfiken? Nu finns det även en möjlighet att får en Introduktion av metoden. En kompetensutveckling på en dag. Vi kan komma till er arbetsplats och lära ut. Vi skickar gärna vår katalog. Kontakta oss.
Siv Ardeby, utvecklare av originalmetoden.