Utbildningar

Bestående kunskap
Vår undervisning tar fasta på att det skall vara lätt att lära sig, ge bestående kunskap som är enkel att implementera i det dagliga arbetet. Du arbetar med dina händer. Det gör det enkelt , speciellt i situationer när orden inte räcker. Genom den tydliga strukturen kan man också arbeta med delar av metoden med mycket gott resultat.

1. GRUND, är en komplett utbildning som ger dig kunskap att använda direkt. Teori om kroppens basala reaktioner och kunskap om bemötande med varsam beröring.

2. PÅBYGGNAD lär dig Taktipro-metodens alla moment samt att relatera till kroppens anatomi och fysiologi. Du lär dig att bekräfta hela människan.

TRÄNING efter PÅBYGGNAD. Dokumenterad praktik . Träningen gör du hemma på nära och vänner/kollegor. Läser teori o dokumenterar för examination ca 80 timmar.

3. EXAMINATION Du lär dig anpassa metoden till olika förutsättningar ex. stress, oro, personer med funktions-nedsättning och barn. Godkänt teoretiskt och praktiskt prov ger Taktipro Brosch och Diplom. Certifiering för er med basmedicinska kunskaper.

INTERN UTBILDARE Vår pedagogiska utbildning för er som önskar lära ut på arbetsplats eller i verksamhet.