Om metoden

Taktipro används inom rehabilitering, omvårdnad och friskvård. Det är en erkänd komplementär metod som har en bestämd struktur
utvecklad efter hudens dermatom, de langerska linjerna och de taktila receptorernas lokalisation och täthet. Etik och bemötande är viktiga är viktiga delar i metoden.

Kroppen är "inboad". Det stärker kroppsuppfattningen och ger skydd, trygghet och värme. Viktigt eftersom behovet av lyhördhet och varsam beröring ökar när man är skör, vid skador, funktionsnedsättning och sjukdom.

Metodens baseras på:
LYHÖRDHET  - Koncentrerad närvaro

Det subtila kroppsspråket uppfattas. Mottagaren blir sedd och bekräftad.

FYSISK TRYGGHET – Aktiverar det lugnande nervsystemet

Stärker kroppsgränsen.  Ger fysisk bekräftelse för ökad trygghet och samspel.

PROFESSIONALITET – Ser till hela människan

Ett reflekterande förhållningssätt. Grund i forskning och beprövad erfarenhet.
Nobelpriset i medicin 2021 bekräftar effekterna.

Mätbara resultat

Många projekt är baserade på Taktipro- taktil massage som började utvecklas för snart femtio år sedan.
Metoden används vid många olika tillstånd. Här några exempel på forskning och utveckling:

 • Bemötande och beröring vid oro, ångest, smärta och stress
 • Rehabilitering och demensvård i samarbete med professor Barbro Beck-Friis
 • Uppdragsprojekt för Socialstyrelsen
 • Projekt för Cancerfonden. Ett komplement i omvårdnadsarbete
 • Taktipro under förlossningens latentfas
 • Inom barn och ungdomspsykiatri, som behandling för ungdomar med anorexia
 • Goda effekter vid intensivsjukvård IVA
 • Taktipro vid sömnproblem
 • Smärtlindring vid reumatiska sjukdomar
 • Barn och unga med funktionsnedsättning för välbefinnande, smärtlindring, bättre sömn
 • Rehabilitering vid stroke för stärkt kroppsuppfattning och ökad livskvalitet
 • Många projekt redovisas i boken MJUK MASSAGE I PRAKTIKEN
Effekter av metoden:
 • Ökad kontakt
 • Avslappning
 • Bättre sömn
 • Stärkt kroppsuppfattning
 • Ökad självkänsla
 • Bättre mag-tarm funktion
 • Mindre stress
 • Lindring av smärta
 • Mindre oro och ångest
 • Tänd livsgnista
Taktipro används inom:
 • Barnsjukvård
 • Distriktsvård
 • Mödravård
 • Förlossning
 • Förskola
 • Skola
 • Akutsjukvård
 • Intensivvård
 • Rehabilitering
 • Demensvård
 • Äldreomsorg
 • Psykiatri
 • Palliativ vård
 • Habilitering
 • Dagcenter
 • Personlig assistans
 • Omvårdnadsvetenskap