Om metoden

Taktipro är en erkänd komplementär metod som används inom rehabilitering, omvårdnad och friskvård. Etik och bemötande är viktiga delar av metoden som ges med respekt och omtanke för varje individs integritet och behov.

Taktipro är mjuk omslutande beröring, varsamma styrkningar som aktiverar beröringsreceptorerna, Det parasympatiska nervsystemet aktiveras - motpolen till adrenalinpåslag och stress.

Taktipro har en bestämd struktur utvecklad efter hudens dermatom, de langerska linjerna och de taktila receptorernas lokalisation och täthet. Kroppen är "inboad". Det stärker kroppsuppfattningen och ger skydd, trygghet och värme.

LYHÖRD

Koncentrerad närvaro för att uppfatta subtilt kroppsspråk. Mottagaren blir sedd och bekräftad.

FYSISK

Aktiverar det lugnande nervsystemet.
Ger fysisk bekräftelse för ökad trygghet och samspel.

PROFESSIONELL

Med reflekterande förhållningssätt ser till hela individen. Forskning och beprövad erfarenhet är grunden.

EFFEKTER VI SER

Ökad kontakt
Avslappning , Bättre sömn
Stärkt kroppsuppfattning
Ökad självkänsla
Bättre mag,tarm-funktion
Mindre stress
Lindring av smärta
Mindre oro och ångest
Tänd livsgnista

Forskning och utveckling

Det finns en mängd projekt baserade på Taktipro- taktil massage. Siv Ardeby började utvecklingen för mer än fyrtio år sedan. Metodens bredd gör den används vid många olika tillstånd, inte enbart vid smärta. I boken "Mjuk massage i praktiken" är många olika projekt redovisade.

Det senaste är en avhandling gjord på akutvårdskliniken, Karolinska universitetssjukhuset Huddinge. I samverkan med Karolinska Institutet.

I avtal med oss fick de egen internutbildare som utbildats och fått låna det unika pedagogiska material som är gör att metoden är lämplig för forskning över tid.

Första studien blev ett försök att hjälpa sjuksköterskor och undersköterskor. Att möta den akut sjuka ställer stora krav på att den enskildes behov kan bemötas. De ansåg att Taktipro hade en positiv effekt både i deras hemliv och på arbetet. De hanterade stressen bättre.

I nästa studie erbjöds patienter Taktipro, oftast efter ett kirurgiskt ingrepp. Många beskrev det som viktigt att kunna erbjuda patienten något utöver lugnande och sömngivande läkemedel. Tidigare har liknande projekt genomförts på bl.a. universitetssjukhuset i Norrland.

Det gjordes också en studie med patienter som råkat ut för en trafikolycka och klarat sig utan fysiska skador. Man undersökte om personalen lättare kunde hjälpa traumapatienter att hitta tillbaka till sin styrka och förmåga efter en olycka. Många beskriv resultatet att de fick en bättre kroppskontakt genom Taktipro. Det gav trygghet, en känsla av att vara en "hel" människa.

Forskningen bekräftar de som redan många upptäckt där grunden är Siv Ardebys pionjärarbete. Ni kan läsa rapporterna på: www.researchgate.net/publication/299380473 och www.researchgate.net/publication/274723065.

Vi är i framkant av utvecklingen
1967 -
Arbete med prematura barn och medverkan av föräldrar
1974 -
Beröring vid oro, ångest, smärta och stress
1983 -
Massage i skola. Babymassage
1988 -
I samarbete med professor Babro Beck-Friis utbildas personal inom rehabilitering och demensvård
1994 -
Uppdragsprojekt för Socialstyrelsen.
1996 -
Taktil Utbildning startas för att sprida metoden
1999 -
Treårigt projekt för Cancerfonden, ett komplement i omvårdnadsarbete
2000 -
Friskvårdprojekt i Mora
2001 -
Namnet kompletterat med Taktipro .-originalmetoden Taktil massage
2002 -
Bemötandet i metoden uppmärksammas i Alert rapport vid demens
2004 -
Forskning. Smärtlindringskompetens
2005 -
Bättre demensvård i Värmdö kommun. Taktipro på recept
2006 -
Taktipro under förlossningens latentfas
2007 -
Rehabilitering och friskvård i Arboga
2008 -
Forskning. Taktipro som behandling för ungdomar med anorexia. IVA i Umeå får 2,3 Mkr för studier av effekter vid intensivsjukvård
2009 -
Endagsutbildning för olika enheter
2010 -
Taktipro vid sömnproblem - Gävle
2011 -
Ökade utbildningar för anhörigstöd
2012 -
Ny forskning om hur effekterna uppkommer. Norrlands universitetssjukhus
2013 -
Fler pedagogiska utbildningar för arbetsplatser
2014 -
Över sextio Intern utbildare i Sverige
2015 -
Utbildning i våra grannländer
2016 -
Uppmärksammar socker och Glutenfri kost – Ny Bok Ny avhandling på Karolinska sjukhuset/Huddinge och K I

Läs mer

Läs mer i boken MJUK MASSAGE I PRAKTIKEN.