Utbildning på arbetsplatser

Värdefull kompetensutveckling

Vi kommer gärna och utbildar. Förutom teorin tränar deltagarna tillsammans för ökad skicklighet.
En kompetensutveckling som också stärker trygghet och samhörighet.
Från åtta deltagare. Alla får utbildningsmaterial, instruktioner ,litteratur och hudolja för övningarna.
Utbildningen är likvärdig med våra öppna utbildningar

KOSTNADSEFFEKTIVT

Deltagarna behöver inte resa iväg och inget tillkommande boende. Efter utbildningen får deltagaren behörighet att fortsätta om de önskar. Därigenom tas den enskildes engagemang tillvara av verksamheten.

GRUND, två dagar

Vi anpassar utbildningen efter er verksamhet och behov. Taktipro är enkel att använda både i daglig omvårdnad och vid speciella behov, oberoende av arbetsuppgifter och kulturell bakgrund.
De praktiska momenten är nyckeln till det goda resultatet. GRUND innebär teori och praktisk träning för lugn, trygghet och tillit. Kunskapen underlättar det dagliga arbetet.

EN DAG om bemötande

Om hur man kan agera för att ge god omvårdnad och själv må bättre på arbetet. Vi tar upp "svåra beteenden", något som ofta härleds till olika diagnoser.
Hur man medvetet kan agera för "det goda mötet". Utbildningen ger gemensam värdegrund med gott bemötande och respekt för individens integritet. Ett praktiskt stöd i att vara närvarande och ge omvårdnad med hög kvalité.

Kontakta oss för offert:

Mail: info@taktil.se
Telefon: 08-648 27 00.