Utbildning på arbetsplatser

Värdefull kompetensutveckling

Utbildning på plats hos er är likvärdig med våra öppna utbildningar anpassat efter er verksamhet. Förutom teorin tränar deltagarna tillsammans för ökad skicklighet. Alla deltagare får litteratur, utbildningsmaterial och hudolja för övningarna. En kompetensutveckling på hemmaplan som också stärker trygghet och samhörighet.

Genom att vi kommer till er blir det kostnadseffektivt. Deltagarna behöver inte resa iväg och inget tillkommande boende. Efter utbildningen är varje deltagare behörig att fortsätta till diplomering. Verksamheten tar därigenom tillvara den enskildes engagemang.

GRUND, två dagar

Vår lärare kommer till er. Vi anpassar utbildningen efter er verksamhet och behov.

Taktipro är enkel att använda både i daglig omvårdnad och vid speciella behov, oberoende av arbetsuppgifter och kulturell bakgrund. De praktiska momenten är nyckeln till det goda resultatet som värnar om integriteten, ger värme och trygghet. En kompetensutveckling som är direkt användbar i det dagliga arbetet. GRUND innebär teori och praktisk träning för lugn, trygghet och tillit. Kunskaperna underlättar det dagliga arbetet. Att bli sedd, hörd, berörd, lugnar och är rogivande. Innehållet är samma som vår öppna utbildning. Se GRUND.

EN DAG om bemötande

Om hur man kan agera för att ge god omvårdnad och själv må bättre på arbetet. Vi tar upp "svåra beteenden", något som ofta härleds till olika diagnoser. Om hur man medvetet kan agera för "det goda mötet". Utbildningen ger en värdegrund med gott bemötande och respekt för individens integritet. Ett praktiskt stöd i att vara närvarande och ge omvårdnad med hög kvalité.

Maila oss för kontakt: info@taktil.se eller telefon 08-648 27 00.