2. PÅBYGGNAD

- Lär dig Taktiprometodens alla moment

Påbyggnad när du vill arbeta med helheten. Du arbetar med lugn rytm, ett flöde i rörelserna utformade för att givaren ska må bra. Du lär dig aktivera beröringsreceptorerna i hela huden samt relatera effekter till kroppens anatomi och fysiologi. Både mottagare och givare mår gott. Rogivande och smärtlindrande.

MÅL:

Arbeta med närvaro och lyhördhet: Att kunna lindra smärta, oro och ångest. Stärka kroppsuppfattning, bättre sömn, mag- tarm funktion och ökat välbefinnande.

INNEHÅLL:
  • Bemötande, att närma sig
  • Att skapa tillit och förtroende
  • Dermatom- hudens innervering
  • Händers kontakt och följsamhet
  • Hudhunger och beröringskänslighet
  • Kroppsuppfattningens betydelse
  • Rygg-, ansikte -, bröstkorg-, mage -, arm/hand-, ben/fot- massage och "boa in"" samt sammanfogning av alla momenten.
ALLT SOM BEHÖVS INGÅR:

Litteratur: NÄR ORDEN INTE RÄCKER: Hur skapa lugn, ro, återhämtning. Bemötande, Hudens roll, Kroppsspråk , Handen som arbetsredskap. Kompendium med INSTRUKTIONER och TEORI,
För övningarna: HUDOLJA samt Massagebänk på utbildningen

OMFATTNING:

Tre heldagar

PÅBYGGNAD

5 272:- + moms 6 450:-
På kursgården 4 870:- + moms 5 650:-

Vår kursgård är en unik plats att utbilda sig på. Du kan också bo över. Se vidare Vår kursgård.

Därefter Praktisk träning på egen hand , cirka 80 timmar