3. EXAMINATION

- Lär dig att anpassa metoden till olika behov

Godkänd examination ger Taktipro brosch och diplom. På examensutbildningen lär du dig hur metoden anpassas till individer. Vi går igenom hur din insats kan hjälpa mottagaren. Hur metoden anpassas till individer med ex. smärta, stress, oro m personer med olika skador, i rehabilitering samt för barn och gravida.

Du kan nu arbeta professionellt med metoden, på din arbetsplats eller i egen verksamhet.

INNEHÅLL:
  • Prov med handledning
  • Praktiskt arbete med metoden och hur den kan anpassas efter individuella förutsättningar
  • Erfarenheter och forskning inom området
  • Hur man dokumenterar och utvärderar sin insats
ALLT SOM BEHÖVS INGÅR:

Litteratur: MJUK MASSAGE I PRAKTIKEN – redovisning av projekt och forskning. KOMPENDIUM med erfarenheter, teori samt underlag för dokumentation.
För övningarna: HUDOLJA samt Massagebänk på utbildningen
Taktil BROSCH
Personligt DIPLOM

OMFATTNING:

Två heldagar

EXAMINATION

På kursgården 3 751:- + moms 4 600:-

Vår kursgård är en unik plats att utbilda sig på. Du kan också bo över. Se vidare Vår kursgård.

Vid examination kan du även certifieras

Certifiering är ett begrepp som baseras på frivillighet. Det är inte skyddat av samhället på något sätt som ex. läkarlegitimation. Begreppet certifiering inom detta område är utarbetad av branchintresse och innebär att man skall ha basmedicinska kunskaper. Ni som har denna kunskap ex. godkänd undersköterskeutbildning, blir certifierade vid examination. För branschfrågor är vi medlem i SFKM Skandinaviska Förbundet Komplementär Medicin som bevakar området och kan tillhandahålla försäkring för er verksamhet om ni önskar. De har också utbildning i basmedicin för den som önskar detta. Gå gärna in på www.sfkm.org.