INTERN UTBILDARE

- När du vill lära andra

En i personalen som är diplomerad och har god social kompetens kan efter specialutbildning på distans och auskultation på kursgården bli INTERN UTBILDARE. Därefter kan arbetsplatsen med egen utbildare ordna egen undervisning i Taktipro GRUND.

Intresseanmälan görs tillsammans med arbetsplatsen för ett trepartsavtal med oss.

UTBILDAREN HAR VÅR SUPPORT HELA TIDEN

Intern utbildare får komplett lärarmaterial för undervisningen, support och regelbunden fortbildning.

Deltagarna får eget material med litteratur och instruktioner. Att bli skickligare i sitt arbete uppskattas och utbildaren kan också arbeta med anhörigstöd. Idag finns det intern utbildare i landsting, kommuner och hos privata verksamheter.

Alla utbildningssteg inklusive material är skyddat. Genom att ha en Internutbildare blir allt lagligt med respekt för upphovsrätten.

FÖLJANDE BEHÖVS:
  • Diplomerad Taktipro-massör
  • Trepartsavtal mellan utbildare, arbetsplats och oss
  • Auskultation på kursgården där man undervisar
  • Utbildningen tar ca två-tre månader på deltid
  • Därefter egna utbildningar för arbetskamrater och nyanställda

Maila oss för intresseanmälan: info@taktil.se